Pojemniki na odpady niebezpieczne

Pojemniki na odpady niebezpieczne

Pojemniki na odpady niebezpieczne przeznaczone są do zbiórki odpadów stanowiących, ze względu na swoje właściwości, szczególne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Muszą one zostać zutylizowane w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Wyrzucanie odpadów niebezpiecznych razem z odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Do ich składowania służą specjalne pojemniki. Wśród nich wyróżnić można m.in.: pojemniki na zużyte baterie i akumulatory, tuby oraz skrzynie na świetlówki, pojemniki na przeterminowane leki i odpady medyczne, a także pojemnik na odpady zaolejone i łatwopalne. W ostatnim czasie, ze względu na pandemię koronawirusa, do oferty dołączyły również pojemniki oraz kosze na zużyte środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki, fartuchy itp.

Filtr