...

Odpady niebezpieczne – jak i gdzie przechowywać?

Odpady niebezpiecznie. Photo by Mikael Seegen on Unsplash

Odpady niebezpieczne – jak i gdzie przechowywać?

Zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności z ustawą o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogów odpadów) za odpady niebezpieczne należy uznać wszelkie odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Wspomniana wyżej ustawa zawiera w załączniku rozbudowaną listę składników oraz związków chemicznych, których występowanie może spowodować zaklasyfikowanie odpadu jako niebezpiecznego. Są to m.in.: związki miedzi, cynku, srebra, cyny, rtęci czy ołowiu. Za odpady niebezpieczne uznaje się również farmaceutyki oraz związki stosowane w medycynie lub weterynarii jak i substancje zakaźne. Na liście znajdują się również substancje chemiczne takie jak fenole, etery, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory i ich związki z tlenem oraz substancje o właściwościach wybuchowych.

Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

Lista wyszczególniona w ustawie o odpadach jest rozbudowana oraz poddana skrupulatnej klasyfikacji na mocy rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów. W niniejszym artykule skupimy się na “najpopularniejszych” rodzajach odpadów niebezpiecznych, przy których przechowywaniu należy zachować szczególną ostrożność.

Odpady niebezpieczne - baterie i akumulatory

1. Zużyte akumulatory i baterie

Metalowy pojemnik na zużyte baterie 60lZużyte akumulatory i baterie nie mogą trafiać na składowisko odpadów ze względu na występowanie niebezpiecznych dla środowiska metali ciężkich (m.in. kadmu, ołowiu, niklu, rtęci czy litu). Bardzo często baterie i akumulatory zawierają opis w postaci przekreślonego pojemnika na odpady oraz oznaczenia zawartego w nich pierwiastka (np. Cd, Pb, Ni, Hg, czy Li), ułatwiającego późniejsze odzyskanie substancji przy zastosowaniu m.in. obróbki mechanicznej, kwaśnego ługowania odpadów bateryjnych oraz ekstrakcji rozpuszczalnikowej.

Do przechowywania baterii i akumulatorów służą specjalne pojemniki, dostępne w różnych pojemnościach i wariantach. Do zbierania odpadów bateryjnych w placówkach publicznych (szkołach, urzędach) oraz większych firmach sprawdzi się np. 60 litrowy pojemnik na zużyte baterie lub 150 litrowy, czerwony Can Collector. Przy większym zapotrzebowaniu na przechowywanie akumulatorów i baterii zastosowanie znajdzie pojemnik o pojemności 120 lub 240 litrów lub specjalnie zaprojektowana 500-litrowa skrzynia na akumulatory. Ta ostatnia przystosowana jest do przewożenia wózkiem widłowym i umożliwia składowanie w wielu warstwach. Sprawdzi się przede wszystkim w warsztatach samochodowych, specjalistycznych zakładach produkcyjnych czy firmach transportowych. Skrzynia na akumulatory 500l otwarta

W przypadku, gdy nie zależy nam na dużej pojemności, możemy zastosować sprytny, blisko 2-litrowy pojemnik z testerem. Znajdzie on zastosowanie zarówno w małych firmach jak i domach, umożliwiając jednocześnie sprawdzenie, czy bateria którą chcemy wyrzucić, jest faktycznie zużyta. Możemy zdecydować się również na bardziej “klasyczne” rozwiązanie – pojemnik o pojemności 5 lub 10 litrów wyposażony w wygodną rączkę.

Gdzie docelowo składować zużyte baterie i akumulatory? Zgodnie z zapisami ustawy o bateriach, marszałkowie województw są zobowiązani do sporządzenia wykazu punktów, w których możliwe jest pozostawienie zużytych baterii i akumulatorów. Przykładowo – dla województwa mazowieckiego wykaz tego typu dostępny jest na stronie Samorządu Województwa.

Odpady niebezpieczne - leki i odpady medyczne

2. Leki i odpady medyczne

Pojemnik na przeterminowane leki Foka 50lNiewykorzystane lub przeterminowane leki, niezależnie od ich przeznaczenia i formy (maści, syropy, tabletki) nie są traktowane tak samo jak odpady komunalne i nie podlegają selektywnej zbiórce w podziale na 5 frakcji. Obecne w farmaceutykach substancje mogą – wraz z odciekami –  trafić do gleby i wód gruntowych, powodując poważne zaburzenia w równowadze środowiskowej. Dlatego też kategorycznie zabronione jest przechowywanie ich na składowiskach odpadów.

Zarówno leki jak i pozostałe odpady medyczne są frakcją niebezpieczną, a co za tym idzie mogą być deponowane tylko i wyłącznie w przeznaczonych do ich zbiórki specjalnych pojemnikach, umieszczanych m.in. w niektórych aptekach, urzędach, przychodniach bądź szpitalach. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, każda apteka bądź punkt apteczny chcący prowadzić zbiórkę przeterminowanych leków, powinien zgłosić się w tej sprawie do urzędu gminy. Urząd zagwarantuje wywóz i utylizację przeterminowanych farmaceutyków zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

Przechowywanie przeterminowanych leków i innych odpadów medycznych możliwe jest w pojemnikach przeznaczonych dla tego rodzaju odpadów. W aptekach i innych punktach zbiórki sprawdzi się np. żółty pojemnik Can Collector o pojemności 150 litrów lub specjalnie zaprojektowany w tym celu, 50-litrowy pojemnik Foka  wyposażony we wkład wewnętrzny i zamek na klucz. Dla przychodni oraz aptek przeznaczony jest również pojemnik Medik w dwóch pojemnościach: 40 i 60 litrów. Wykonany z ocynkowanej stali posiada obejmę mocującą worek na śmieci oraz – podobnie jak Foka – zamykany jest na klucz.

Odpady niebezpieczne - świetlówki

3. Świetlówki

Pojemnik na zużyte świetlówki 60cm / 120cm / 180cmLampy fluorescencyjne, czyli popularne świetlówki, niezależnie od swoich gabarytów (dużych świetlówek “liniowych” lub świetlówek kompaktowych, błędnie nazywanych niekiedy “żarówkami energooszczędnymi”) do poprawnego działania potrzebują par rtęci. Technologia wytwarzania tych lamp poszła do przodu w przeciągu ostatnich lat – zamiast czystej rtęci często stosowany jest zawierający ten pierwiastek amalgamat. Pozwala to na zminimalizowanie faktycznej ilości rtęci w świetlówce.

Nie oznacza to jednak, że zużyte lampy tego typu możemy wyrzucić do kosza. Rtęć w każdej postaci jest metalem silnie toksycznym, w łatwy sposób wiążącym się z białkami i niszczącym błony biologiczne człowieka. Dlatego też świetlówki podlegają recyklingowi w punktach selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, prowadzonych w każdej gminie. Coraz częściej zużyte świetlówki przyjmowane są również w elektromarketach i sklepach z oświetleniem. Co istotne – tradycyjne żarówki nie są traktowane jako odpad niebezpieczny!

Do przechowywania zużytych lamp fluorescencyjnych stosuje się specjalne pojemniki o cylindrycznym kształcie o długości 60, 120 lub 180 cm, mieszczące ok. 50 sztuk. Każdy wyposażony jest w szczelną pokrywę oraz wyłożony w środku miękką gąbką, zapobiegającą szkodzeniu świetlówek. Przy zapotrzebowaniu na przechowywanie większej ilości lamp, doskonale sprawdzi się skrzynia o długości 120 lub 150 cm, mogąca pomieścić do 184 szt. świetlówek o średnicy 26mm oraz do 87 szt. świetlówek o średnicy 36mm.

Odpady niebezpieczne - sprzęt RTV i AGD

4. Sprzęt RTV/AGD

Pojemnik na elektrośmieci 65l

Kategoria Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) obejmuje zepsute lub zużyte urządzenia działające na prąd elektryczny, baterie lub elektromagnetyzm. Podobnie jak w przypadku baterii i akumulatorów, ustawa o odpadach wymaga, aby sprzęt tego typu oznaczany był symbolem przekreślonego kosza na odpady. ZSEE może zawierać dużą ilość substancji wyszczególnionych w załączniku do ustawy, takich jak związki bromu (występujące w komputerach), bifenyle PCB (zawarte w chłodziwach i smarach) czy azbest, będący materiałem izolacyjnym.

Do ZSEE zaliczamy m.in. wielkogabarytowe i małogabarytowe sprzęty AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, telefony komórkowe), sprzęt audio-wideo, narzędzia elektryczne, zabawki oraz sprzęt oświetleniowy. Urządzenia te powinny być składowane w selektywnych punktach zbiórki istniejących na terytorium wszystkich gmin. Warto zauważyć, że niektóre ośrodki miejskie (m.in. Warszawa) poprzez współpracę z firmami zewnętrznymi proponują bezpłatny odbiór wielkogabarytowych elektrośmieci bezpośrednio z domu lub firmy.

Celem przechowywania ZSEE warto zaopatrzyć się np. w skrzynię na elektrośmieci o pojemności 65 litrów, wykonanej z poliestrowo-szklanego laminatu (PS), barwionego na kolor czerwony.

Odpady niebezpieczne - substancje chemiczne

5. Substancje chemiczne

Beczka plastikowa z wiekiem i obejmą 30l / 60lLista wszystkich związków chemicznych szkodliwych dla żywych organizmów i\lub wywierających wpływ na środowisko naturalne znajduje się w załączniku do ustawy o odpadach. Europejskie prawodawstwo wymaga na importerach, producentach oraz użytkownikach takich substancji oznaczenia związków chemicznych odpowiednimi piktogramami oznaczającymi konkretne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczane muszą być również substancje o działaniu żrącym.

Naturalnie substancje chemiczne takie jak  kwasy rozpuszczalniki, kleje, żywice, środki ochrony roślin, farby i oleje klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, a ich przechowywanie razem z innymi odpadami jest wzbronione. Utylizacja substancji chemicznych tego typu  prowadzona jest zazwyczaj przy pośrednictwie specjalistycznych przedsiębiorstw w warunkach pozwalających na bezpiecznie unieszkodliwienie.

Przechowywanie niebezpiecznych substancji płynnych, możliwe jest przy zastosowaniu np. beczek – ich opis i przeznaczenie zawrzemy w osobnym artykule. Substancje płynne oraz sypkie (takie jak sorbent) mogą być również magazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Gdzie zaopatrzyć się w pojemniki do przechowywania odpadów niebezpiecznych?

W Sklepie z koszami znajdziesz szeroki asortyment pojemników na odpady niebezpieczne. Jeżeli planujesz większe zakupy, serdecznie zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Obsługujemy także zapytania ofertowe od gmin i innych instytucji publicznych.

 

Zobacz kategorię - pojemniki na odpady niebezpieczne

Komentarz (1)

ZOSTAW KOMENTARZ

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *


Właśnie dodałeś ten produkt do koszyka:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.